Reknes

BIR avfallsenergi

BIR Avfallsenergi AS brenner og energigjenvinner avfall fra BIRs sju eierkommuner og noen nærliggende kommuner. Anlegget er Bergens største produsent av miljøvennlig varme. Reknes har levert en ERP-løsning med integrasjon mot vektsystem, muliggjøring av kortbetaling og forenklet prosess for fakturering.

 

Energianlegget i Rådalen har to ovner med ristforbrenning som kan brenne ca. 14 tonn per time hver. Totalt kan anlegget brenne 28 tonn avfall per time og ta imot 220 000 tonn restavfall årlig. Når avfallet brenner produseres damp som igjen blir brukt til strøm- og varmeproduksjon.

(Foto: Cecilie Bannow)

Miljørådgiver Øyvind Underdahl Holm i BIR opplever at leveransen har bidratt til en forenklet prosess for blant annet fakturering: 

-Vi opplever at løsningen har gitt oss en klar forbedring i forhold til hvordan vi fakturerte tidligere. Nå skjer denne prosessen mer automatisert, og med få tastetrykk.

Vi opplever at løsningen har gitt oss en klar forbedring i forhold til hvordan vi fakturerte tidligere. Nå skjer denne prosessen mer automatisert, og med få tastetrykk.

Øyvind Underdahl Holm

BIR avfallsenergi