Reknes

Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR)

BIR er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 360 000 innbyggere i BIR sine ni eierkommuner. Selskapet vant i 2018 en pris for årets internasjonale infrastrukturprosjekt for sitt rørbaserte "bossnett". Reknes AS har utviklet løsningen som gjør at næringslivet kan benytte seg av "bossnettet".

 

BIR NETT

I Bergen sentrum har BIR bygget ut et «bossnett» som frakter husholdningsavfall i rør under jorden ved bruk av lufttrykk, noe som bidrar til et renere og penere bysentrum, mindre trafikk, reduserer brannfare og skaper en enklere hverdag.

Vi har utviklet løsningen som gjør at næringslivet kan benytte seg av "bossnettet".

BIR AVFALLSENERGI

Produserer miljøvennlig varme og elektrisitet til Bergens innbyggere ved energigjenvinning av avfall. 

Her brukes vårt fagsystem som også inneholder en datautveksling mellom BIR NETT sin løsning for «bossnettet».

BIR PRIVAT

Sammen med BIR Privat utviklet Reknes AS i 2012 en effektiv og brukervennlig klient for mottak av avfall som brukes på alle BIR sine 11 gjenvinningstasjoner.

Her brukes i også  andre deler av vårt fagsystem til blant annet behandling av farlig avfall, nedstrøms levering og fakturering.

Målet var å få fjernet søppelbeholdere/-spann fra gater og andre uteområder i sentrum, som vil frigi areal som kan benyttes til bedre formål for innbyggerne. Kjøring med renovasjonsbiler og tomgangskjøring i sentrum vil også bli svært redusert når også næringskunder tilknyttes bossnettet

Tidligere rådgiver John-Erik Vorland

Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR)