Reknes

Reknes® WMS - Virksomhetssystem for avfallsbransjen

Jobb moderne og effektivt

Beslutningsprosessen blir raskere og risikoen for å ta dårlige avgjørelser reduseres. Data, som uten et virksomhetssystem kun ville være tilgjengelig i begrensede deler av virksomheten, blir synlig på tvers av hele virksomheten.

 


For mer informasjon:

  • Reknes® WMS gir lederstøtte med nøyaktig informasjon, og dermed bedres beslutningstaking. Vi fanger data så tidlig som mulig, og arver de gjennom alle prosesser.
  • Reknes® WMS kan optimalisere kvaliteten og effektiviteten i din virksomhet. Det vil føre til bedre resultater, som vil gagne din virksomhet, kundeservice og produksjon.
  • Reknes® WMS gjør at virksomheten blir stadig mer fleksibel, og at arbeidsprosessene i organisasjonen er konsekvente. Denne fleksibiliteten gjør det lettere å skalere virksomheten både internt og eksternt.
  • Reknes® WMS er utviklet med et brukervennlig og tilpasset grensesnitt, som kombinerer og isolerer funksjonalitetene meningsfullt for den enkelte bruker.

 


Kontaktpunkt

Rolf Waage

Daglig leder (CEO)

Bjørn-Inge Molvær

Leder Support