Reknes

Transport

Transport er en viktig del i alle ledd av avfallsbransjen, fra innsamling til sortering, materialgjenvinning, deponering og energigjenvinning. Sikker og forsvarlig transport av kompetent personell er en nøkkelfaktor i avfallets verdikjede.

Reknes® WMS er en komplett løsning for transportører som inneholder blant annet ordreregistrering, kjøreplanlegging, fakturering og rapportering. Løsningen har datautveksling i sanntid mellom sjåfør og kjørekontor i sanntid og forenkler registrering, arkivering og utsending av nødvendig dokumentasjon.

  • Containerutleie
  • Integrasjon med Avfallsdeklarering.no
  • ADR
  • Planlegging
  • Sanntidsoversikt
  • Datautveksling i sanntid
  • Avviksregistrering
  • Skjemaregistrering

Produkter


Kontaktpunkt

Bjørn-Inge Molvær

Salgssjef

Eivind Rudi

Key account manager