Reknes

Mottak

Anlegg som mottar avfall fra næringsdrivende og offentlige virksomheter bidrar til innsamling, sortering og korrekt sluttbehandling. Det stilles strenge krav som sørger for at avfallet håndteres på en kontrollert og forsvarlig måte, til det beste for miljøet.

Reknes® WMS er løsningen som dekker behovene til mottak- og behandlingsanlegg i alle størrelser. Løsningene bidrar til å effektivisere og automatisere arbeidsprosesser, samtidig sikres kontroll og oversikt over avfallsstrømmen.

  • Sporing og historikk for farlig avfall
  • Kontroll på lagerbeholdning
  • Løsning for deponi
  • Rollestyrt brukergrensesnitt
  • Mobilt utstyr for raskere og sikrere arbeidsprosesser
  • Selvbetjening med adgangskontroll
  • Betalingsløsninger
  • Effektiv import av deklarasjoner

Produkter


Kontaktpunkt

Bjørn-Inge Molvær

Salgssjef

Eivind Rudi

Key account manager