Reknes

Mottak

Vi letter arbeidsprosessene! I mange avfallsmottak noteres det fortsatt på papirskjema eller gule lapper, før det legges inn i excel-ark og nok en gang videre til fakturering.

 

Vi kan hjelpe deg! Våre løsninger reduserer dobbeltarbeid i forbindelse med journalføring, fakturering og rapportering til fylkesmann. Du får mulighet for smartere datafangst, og med integrasjon mot avfallsdeklarering.no gjøres deklarering og journalføring i en og samme operasjon. 

 

Totalt sett gir dette en enklere og mer effektiv hverdag. Lønnsomt for deg - og bedre for miljøet!

 

Reknes® WMS: 

  • Sporing og historikk for farlig avfall
  • Kontroll på lagerbeholdning
  • Løsning for deponi
  • Rollestyrt brukergrensesnitt
  • Mobilt utstyr for raskere og sikrere arbeidsprosesser
  • Selvbetjening med adgangskontroll
  • Betalingsløsninger
  • Effektiv import av deklarasjoner

Produkter


Kontaktpunkt

Karl-Inge Reknes

Leder Økonomi & Salg

Vegard Waagan

Key Account Manager (KAM)