Reknes

Gjenvinningsstasjon

Kommunale mottak som driftes av et IKS eller kommunen selv står pliktig til å ta imot avfall fra private husholdninger og næringsdrivende virksomheter i mindre kvanta. Gjenvinningsstasjonene sikrer et tilbud for levering av avfall som ikke kan kastes hjemme, noe som bidrar til å holde det unna miljøet og naturen.

Reknes® WMS har løsninger for bemannede gjenvinningsstasjoner i alle størrelser, samt ubemannede mottak. Løsningen bidrar til effektivisering av arbeidsprosesser og sikrer all nødvendig dokumentasjon for innkommende og utgående avfall. Flere typer rapporter for å enkelt oppfylle myndighetenes krav.

  • Kvote på avfallsfraksjoner
  • Kontroll på lagerbeholdning
  • Integrasjon mot Avfallsdeklarering.no
  • Betalingsløsninger
  • Selvbetjening med adgangskontroll
  • Integrasjon mot vekter

Produkter


Kontaktpunkt

Bjørn-Inge Molvær

Salgssjef

Eivind Rudi

Key account manager