Reknes

Energigjenvinning

Energigjenvinning av avfall som ikke kan material-gjenvinnes bidrar til fornybar energiproduksjon, og reduserer klimautslipp fra deponering og fossil varme- og strømproduksjon. Energigjenvinning sikrer destruksjon av miljøgifter og understøtter høy kvalitet på materialgjenvinningen. Spillvarmen fra forbrenning av avfall er kilde til ca. 50 prosent av fjernvarmen i Norge.

Med Reknes® WMS ivaretas nødvendig kontroll på det innkommende og utgående avfallet effektiv måte. Selvbetjent løsning med adgangskontroll og integrasjon til bilvekter, sørger for en effektiv flyt inn og ut av anlegget.

  • Selvbetjening med adgangskontroll
  • Integrasjon med bilvekter
  • Betalingsløsninger
  • WEB bestilling
  • Dokumentasjon for viderelevering av slagg og aske
  • Fakturering

Produkter


Kontaktpunkt

Bjørn-Inge Molvær

Salgssjef

Eivind Rudi

Key account manager