Reknes

Container

Utleie av containere står sentralt for innsamlingen av avfall fra næringsdrivende, bygg- og anlegg, offentlige institusjoner og hyttefelt. 

Reknes® WMS, forenkler og automatiserer arbeidet med utleie av containere, beholdere eller andre mobile enheter. Løsningen er laget for å håndtere alt fra planlegging til fakturering, og gir en oversikt over plasseringen på dine enheter. 

  • Oversikt over containere og enheter
  • Enheter kan være container, beholder, truck, transportbånd etc.
  • ID gir sporing på plassering
  • Automatisk beregning av leie
  • Mobil løsning
  • Avviksregsitrering

Produkter


Kontaktpunkt

Bjørn-Inge Molvær

Salgssjef

Eivind Rudi

Key account manager